Posted inAT Finance, Singapore

Bị buộc tội vì đánh người làm bằng cái vồ dần thịt

Một phụ nữ Singapore 40 tuổi đã bị kết án với nhiều tội danh vào ngày 29 tháng 4 trong một vụ án gây sốc cho quốc đảo này. Người giúp việc nhà đã bị đập gãy răng bằng cái vồ dần thịt. Bà Singapore bị cáo buộc đánh đập người làm nhiều lần từ […]

Sign In

We've recently sent you an authentication link. Please, check your inbox!

Sign in with a password below, or sign in using your email.

Get a code sent to your email to sign in, or sign in using a password.

Enter the code you received via email to sign in, or sign in using a password.

Subscribe to our newsletters:

OR
%d bloggers like this: