Flushing, Queens in New York, United States. Photo: Wikimedia Commons


Ang isang Pilipinong lalaki ay sinentensiyahan ng 15 taon sa bilangguan sa Estados Unidos matapos na siya ay napatunayang nagkasala ng seksuwal na pagsasamantala sa bata.

Sa isang pahayag, sinabi ng US Immigration and Customs Enforcement (ICE) na ang 27-taong-gulang na si Keith Liwanag, na nanirahan sa Queens, New York, ang nagdi-direct sa mga kababaihan sa Pilipinas at sa mga bata ng sekswal na pang-aabuso at ipinadala sa kanya ang mga larawan ng pang-aabuso kapalit ang pera.

Sinabi ng ICE na sa pagitan ng Setyembre 2016 at Oktubre 2016, ginamit ni Liwanag ang isang Facebook account upang makipag-usap sa mga kababaihan sa Pilipinas. Tinagubilinan niya silang magsagawa ng mga sekswal na kilos sa mga bata, gumawa at magpadala sa kanya ng pornograpiya ng bata kapalit ng pera.

Kinuha ng mga awtoridad ang mahigit sa 50 na naitalang kumperensya sa video sa pagitan ni Liwanag at ng mga kababaihan sa Facebook at Skype. Nagbahagi din si Liwanag ng video na nilikha niya online.

Noong Hunyo 2018, si Liwanag ay nagkasala sa sekswal na pagsasamantala ng isang bata. Noong Huwebes, binigyan si Liwanag ng 15 taon na pagkakabilanggo. Ang kanyang guilty plea ay nagbawas ng kanyang sentensiya sa bilangguan mula sa 30 taon hanggang 15 taon.

Si Liwanag ay dapat magparehistro bilang isang kriminal na nagkasala kapag natapos na ang kanyang sentensiya sa bilangguan.

Original: Filipino in US gets 15 years for child porn

Leave a comment