Members of a Red Dao hill tribe, one of the ethnic minorities in Vietnam. Photo: iStock.
Members of a Red Dao hill tribe, one of the ethnic minorities in Vietnam. Photo: iStock.


Việt Nam đang xây dựng 1 kế hoạch tổng thể phát triển nhằm nâng cao mức sống của 53 nhóm dân tộc thiểu số, sau khi thấy họ chiếm hơn một nửa số hộ dưới mức nghèo.

Phó Thủ tướng- ông Trương Hòa Bình cho biết tại 1 hội thảo quốc gia hôm thứ Năm rằng, chiến lược sẽ dựa trên 15 chính sách quốc gia từ giai đoạn 2021-2030, Viet Nam News đưa tin. Theo các nguồn tin chính thức, Chính phủ Việt Nam đã ban hành 41 văn bản với các chi tiết về các vấn đề kinh tế xã hội sẽ được ưu tiên trong kế hoạch.

“Các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị đã nỗ lực cao trong công tác giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi, đạt kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội, không để người nào thiếu đói không được trợ giúp.”- Ông Bình nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng -Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc- ông Đỗ Văn Chiến thừa nhận rằng tình trạng thiếu việc làm, đói nghèo, thiên tai, bệnh tật vẫn là thách thức lớn.

Các nhóm dân tộc thiểu số như Mường, Tày, H’mông và Hoa chiếm gần 53% số hộ nghèo cả nước. Thu nhập bình quân của họ chỉ bằng 40 – 50% bình quân thu nhập trong khu vực. Vẫn còn khoảng 21% người DTTS trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo.

Ông Chiến cho biết hơn 54,000 hộ DTTS không có đất canh tác, 58,000 hộ không có đất để xây nhà và 223,000 hộ thiếu nước sinh hoạt hàng ngày. Ông nói rằng điều cần thiết là ngân sách phải được dành cho các nhóm cực kỳ khó khăn hơn.

Ông Bình nói trong hội thảo rằng các chính sách cho người DTTS sẽ được tích hợp vào một chương trình phát triển quốc gia, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Có tranh cãi về việc có bao nhiêu người DTTS đang sinh sống tại Việt Nam, Chính phủ khẳng định chỉ có khoảng 1 triệu người nhưng con số thực tế ước tính lên tới 7 triệu người. Dân tộc Tày với khoảng 1,6 triệu người, hay 2% dân số, là nhóm người DTTS lớn nhất.

Original: Vietnam has plan for lifting ethnic minorities from poverty