Migrant workers will soon be allowed into Japan. Photo: Wikimedia Commons
Migrant workers will soon be allowed into Japan. Photo: Wikimedia Commons


Sau nhiều tháng tranh luận để giải quyết vấn đề lực lượng lao động già, cuối cùng Nhật Bản đã thông qua một đạo luật mới cho phép các công ty sử dụng nhiều lao động nhập cư.

Vào ngày 25/12, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua luật cho phép các công ty sử dụng lao động cổ xanh từ Nepal, Trung Quốc, Indonesia, Mông Cổ, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Philippines, The Himalayan Times đưa tin. Luật mới sẽ có hiệu lực từ 4/2019.

Theo luật, trong 5 năm đầu sẽ có khoảng 345,000 lao động nhập cư được phép nhận việc làm trong 14 lĩnh vực công nghiệp như sản xuất, giúp việc nhà, đánh cá và điều dưỡng.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhật Bản sẽ cấp thị thực làm việc cho công nhân cổ xanh nước ngoài.

Các loại thị thực mới sẽ cho phép người lao động nước ngoài từ 18 tuổi trở lên, được đăng ký 2 dạng cư trú mới. Dạng đầu tiên- chủ yếu dành cho công nhân kỹ thuật và công nhân cổ xanh, sẽ có hiệu lực trong tối đa 5 năm, và sẽ không cho phép người nộp đơn đưa các thành viên trong gia đình đến Nhật Bản.

Dạng thứ 2 là dành cho các công việc có tay nghề cao và người nộp đơn sẽ được điều tương tự. Thêm vào đó, người lao động nhập cư cũng có thể tự do thay đổi công việc, và chuyển đến các thành phố khác của Nhật Bản, với điều kiện là phải làm việc trong cùng ngành nghề được chấp nhận trước đó.

Original: Japan passes law to hire more migrant workers