Filipino domestic workers gather in Central on Hong Kong Island. Photo: Asia Times
Filipino domestic workers gather in Central on Hong Kong Island. Photo: Asia Times


Ang Attache sa Pilipinas ay nagpaalam sa gobyerno ng Hong Kong na sapilitang gumawa ng mga medikal na pagsusuri para sa mga migranteng manggagawa na magsa-sign up ng bagong kontrata sa kanilang mga lokal na amo.

Ang Labor Attache na si Jalilo dela Torre ay hiniling na isagawa ang medikal na pagsususri matapos ang paglabas ng resulta ng Project HealthWise, na nagpapakita ng pagkabahala sa pagtaas ng bilang ng mga manggagawang Pilipino na nagkasakit ng kanser o iba pang seryosong karamdaman habang nagtatrabaho sa Hong Kong, iniulat ng sunwebhk.com.

Ang HealthWise Project, na ipinakilala ni Torre noong Nobyembre noong nakaraang taon, ay isang libreng basic medical check para sa lahat ng manggagawang Pilipino sa Hong Kong.

Mula nang inilunsad ang programa, ang 1,441 migrante sa Pilipinas ay sumailalim sa pagsusuri ng glucose sa dugo at 14% ang natuklasang pre-diabetic, habang 7.63% ang nakumpirmang mga diabetic. Ayon sa kanya, ito’y mas mataas kaysa sa rate ng prevalence ng Pilipinas sa mga matatanda na 6.2%.

Sa 1,645 migranteng Pilipino na sumailalim sa mga pagsusuri sa presyon ng dugo, 11.24% ay may mataas na antas, 17% ay hypertensive at 2.5% ay may kritikal na antas at pinayuhang agad na humingi ng paggamot o pumunta sa isang ospital.

Ang mga nagpakita ng may abnormalidad sa protina, glucose sa dugo at acetic acid ay inilagay sa isang watchlist para sa karagdagang pagmomonitor. Nais ng labor attache na ang gobyerno ng Hong Kong ay gumawa ng mga medikal na pagsusuri para sa lahat ng mga manggagawa na nais magtrabaho doon, maging first-timer man, mga balik manggagawa, o panibagong kontrata.

Gayunpaman, sinabi niya na wala pang konkretong plano kung paano ito maipapatupad. “Patuloy pa rin naming isasagawa ang adyenda sa gobyerno ng Hong Kong,” sabi niya.

Ang pamahalaan ng Singapore ay nagpapatupad na ng naturang patakaran para sa angkop na paggawa nito sa loob ng maraming taon.

Original: Push to make medical tests for domestic workers mandatory