Singapore. Photo: iStock
Singapore is comparatively placid compared to Hong Kong these days. Photo: iStock


isang 48-year-old Filipina domestic worker ang nagpahayag ng kanyang taos-pusong pasasalamat sa kanyang mga Singaporean employer dahil sa pagtrato sa kanya bilang isang kapamilya mula pa nang siya ay nagsimulang magtrabaho para sa kanila halos tatumpung taon na ang nakararaan.

Ang Pinay ay lumipad patungong Singapore mula Pilipinas ng siya ay ma-heartbroken sa kanyang dating kasintahan, na nagkaroon ng relasyon sa isa pa niyang kasamahan, ang iniulat ni Lianhe Zaobao.

sa Edad na dalawampung taong gulang ay nakilala niya ang kanyang mga employer, kung saan siya ay nagtrabaho sa loob ng 27 taon. Nang magsimula siyang magtrabaho para sa kanila, kasama sa kanyang mga pangunahing  tungkulin ay ang pag-aalaga sa dalawang anak na lalaki ng mag-asawa, na noon ay tatlong-taong-gulang na bata at isang tatlong-buwang sanggol.

Pagkalipas ng dalawang taon, nakilala ng Filipina ang isang kababayan sa Singapore, at agad silang nagplanong magpakasal ng sumunod na taon.

Ang Pinay ay naglakas ng loob na ipaalam sa kanyang mga amo ang planong pagpapakasal at siya’y nagulat sa buong suporta ng mga ito. Binayaran ng kanyang mga amo ang handaan at ang photoshoot ng kanilang kasal. Umabot sa halagang $ 2,800 Singaporean (US $ 2,064 sa mga kasalukuyang rate) ang binayaran ng kanyang mga amo.

Halos ituring siya na parang kanilang sariling anak na babae matapos siyang bigyan ng kanyang mga amo ng kanilang pagpapala sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang tradisyonal na regalo sa kasal na mga gintong alahas na binubuo ng kuwintas, singsing, bangle at isang pares ng hikaw.

Nakalulungkot lamang dahil ang kanilang kasal ay tumagal lamang ng isang taon, dahil habang siya ay nagbubuntis, ang kanyang asawa ay nagkaroon ng relasyon sa isa pang domestic worker.

Ngayon ang kanyang anak na babae ay dalawampu’t tatlong taong gulang at nakapagtapos ng isang culinary course sa Pilipinas taong 2018. Bago ang graduation, nakapag-tatlong buwang exchange trip ito sa Estados Unidos, salamat sa tulong pinansyal na ibinigay ng mga Singaporean employer.

Original: Filipina grateful to employers who treat her like a daughter