Berlin, Germany. Photo: iStock.
Berlin, Germany. Photo: iStock.


Đại sứ Việt Nam tại Đức đã tổ chức 1 buổi họp mặt với các trí thức Việt Nam tại Berlin, để kêu gọi họ giúp đỡ trong việc thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã nói chuyện với các giáo sư, nhà khoa học và sinh viên từ các tổ chức học thuật khác nhau ở Đức, Vietnam Plus đưa tin.

Ông Hưng nói với giới trí thức rằng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, đến công việc của họ và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho họ. Ông nói thêm rằng những người Việt Nam đã thành công ở Đức có một “Sức mạnh mềm”, có thể vận động để giúp phát triển Việt Nam.

Các nhà khoa học tại cuộc họp cũng chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc đảm bảo tài trợ cho các dự án nghiên cứu và ứng dụng của họ.

Những người tham gia tại sự kiện cũng đã thống nhất hình thành Ban Vận động, tiến tới thành lập Hội trí thức Việt Nam tại Đức.

Original: Ambassador asks compatriots in Germany to help Vietnam