Ministry of Health and Welfare, Taipei City, Taiwan. Photo: Google Maps
Ministry of Health and Welfare, Taipei City, Taiwan. Photo: Google Maps


Để thúc đẩy các gia đình phụ thuộc cấp giấy phép cho người giúp việc nhập cư, Bộ Lao động Đài Loan đã thông báo vào ngày 26/11 rằng, các quy định được nới lỏng cho các dịch vụ chăm sóc thay thế sẽ có hiệu lực vào ngày 1/12.

Hiện tại, các gia đình Đài Loan có đủ điều kiện để nộp đơn xin các dịch vụ tạm nghỉ, chỉ sau khi những người giúp việc nhập cư của họ đã nghỉ phép trong 30 ngày liên tục, tờ United Daily News đưa tin.

Điều này được coi là vô ích khi các hộ gia đình có thành viên rất phụ thuộc phải vật lộn khi người giúp việc của họ vắng mặt nghỉ phép. Điều này dẫn đến nhiều người giúp việc nước ngoài bị buộc phải làm việc liên tục mà không được nghỉ phép.

Theo các quy định mới được sửa đổi, bất kỳ công dân Đài Loan nào đã thuê người giúp việc nhập cư để chăm sóc các thành viên gia đình bị khuyết tật nặng, hoặc những người đang sống một mình hoặc người chăm sóc chính cho người trên 70 tuổi, sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ giúp việc thay thế ngay cả khi công nhân của họ nghỉ việc trong 1 ngày.

Hơn nữa, các gia đình có thu nhập thấp sẽ nhận được các dịch vụ chăm sóc thay thế toàn diện, trong khi các gia đình có thu nhập trung bình- thấp và thu nhập trung bình sẽ nhận được 95% hoặc 84% hỗ trợ tài chính.

Theo ước tính, chính sách mới sẽ mang lại lợi ích cho hơn 28,000 hộ gia đình.

Các gia đình hoặc người giúp việc nhập cư muốn sắp xếp các dịch vụ nghỉ ngơi hoặc để nhận thêm thông tin nên gọi đường dây nóng dịch vụ chăm sóc dài hạn “1966”.

Tính đến tháng 8/2018, số lượng người giúp việc nước ngoài tại Đài Loan đạt 253,679 người, phần lớn trong số họ đến từ Indonesia (193,187), và những người khác từ Philippines (31,600) và Việt Nam (28,392), theo thống kê của Cơ quan xuất nhập cảnh Quốc gia.

Original: New rule to help short-term substitute caregivers in Taiwan