The Filipina and her two young sons with their father before he passed away. Photo: Facebook/appledailycharity
The Filipina and her two young sons with their father before he passed away. Photo: Facebook/appledailycharity

Nagsagawa na ng isang charity ang isang pahayagan upang makakalap ng salapi upang makatulong sa isang 39-anyos na Filipinang migranteng misis na namatay ang kaniyang Taiwanese na mister noong nakaraang taon, kaya naiwan sa kaniya palakihin ang kaniyang dalawang anak na lalaki.

Nagpunta si Emily sa puntod ng kaniyang 65-anyos na Taiwanese na asawa, dala-dala ang kaniyang tatlong-taong mga anak, na mayroong liver cancer at namatay isang buwan lamang matapos ma-diagnose ng nasabing sakit, iniulat ng Taiwan Apple Daily.

Nagtungo si Emily sa Taiwan upang magtrabaho sa isang electronics factory at nakilala ang kaniyang pastor na mister sa isang simbahan, mga 10 taon na ang nakaraan. Nagpakasal sila matapos ng dalawang taon.

Nakaiintindi at nakapagsasalita lamang ang Filipina ng kaunting Chinese, kaya higit na kinakailangan ng kaniyang kambal ang edukasyon sa kindergarten upang matuto sila ng mga lokal na wika.

Namamasukan lamang siya ng part-time sa isang fast food shop, na hindi ito nagiging sapat para sa mga bayarin dahil kumikita lamang siya ng NT$10,000 kada buwan, na kaya lamang sagutin ang renta at mga bayarin, ngunit hindi lahat.

Ayon sa headmaster ng kindergarten, aabot ang tuition ng kambal ng NT$19,000, na discounted na. Pansamantala, hinandogan na muna ng libreng pag-aaral ang kambal, dahil napag-alaman naman ng paaralan ang hirap ni Emily sa mga bayarin nito.

Sinabi naman ng mga social worker sa ospital na tinutulungan na nila si Emily, kasama na ang pagpapababa ng mga medical bill ng kaniyang mister at pag-aayos ng aplikasyon para sa allowance ng mga low-income family, na nagkakahalaga ng NT$5,390.

Inaasahang makakakalap ang charity ng pahayagang Taiwan Apple Daily mula sa mga mambabasa upang mas makatulong pa sa biyuda at sa kaniyang mga anak.

Original: Filipina widow faces financial difficulties raising twins