Doha, capital of Qatar. Photo: Wikimedia Commons
Doha, capital of Qatar. Photo: Wikimedia Commons


Dose-dosenang mga migranteng mga manggagawa, kasama na ang mga Filipino, ay ilang buwan nang hindi nababayaran ng isang kumpanya na gumagawa ng gusali para sa 2022 FIFA World Cup sa Qatar, ayon sa isang ulat ng isang malaking NGO.

Sinabi ng Amnesty International na hindi pa binabayaran ng Mercury MENA ang kanilang mga manggagawa ng libo-libong dolyar na halaga ng sweldo at mga benepisyo. Pinaratang ng NGO na higit sa 78 na mga manggagawa mula Nepal, India at Pilipinas ay hindi pa rin binabayaran simula pa noong 2016, iniulat ng Manila Standard.

“Maraming mga trabahador ng Mercury MENA ang mga nagsakripisyo at mga nangutang ng malalaking halaga upang makapagtrabaho lamang sa Qatar, at ilang buwan na silang hindi pa rin binabayaran”, sinabi ni Steve Cockburn, direktor ng pangdaigdigang mga suliranin sa Amnesty International.

Isang manggagawa mula sa Pilipinas na nagngangalang Ernesto ang nagsabi sa Amnesty International na siya’y mas nalubog na sa utang matapos niyang magtrabaho sa Qatar ng dalawang taon kumpara nang bago siya dumating sa bansa.

Ipinahayag ng NGO na sinamantala ng kumpanya ang kafala (sponsorship) na sistema, na pinagbabawalang lumipat ng trabaho ang mga manggagawa o umalis ng bansa nang walang paalam sa kanilang mga amo.

“Ipagpapatuloy namin ang pamumwersa sa mga awtoridad ng Qatar hanggang sila’y mangako na tuluyang baguhin ang sponsorship system, at mapopretektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa – sa batas at sa pagsasagawa,” sinabi ni Cockburn.

Original: Filipino migrant workers unpaid in Qatar project