A shipyard in Braila where many Vietnamese are employed. Photo: iStock
A shipyard in Braila where many Vietnamese are employed. Photo: iStock


Một công ty đóng tàu ở Braila, Rumani, có kế hoạch tuyển dụng tới 130 công nhân từ Việt Nam để bù đắp tình trạng thiếu nhân lực.

Xưởng đóng tàu Vard Braila, nhà tuyển dụng lớn nhất trong thành phố, gần đây đã thuê 70 công nhân từ Việt Nam, và thêm 60 công nhân nữa sẽ sớm đến làm việc để cải thiện năng suất của họ, Romania-Insider đưa tin.

Alina Puia- người quản lý xưởng đóng tàu đã nói với Hotnews.ro rằng các công ty không thể cung cấp đủ số lượng công nhân địa phương cho nhu cầu của họ. Khó khăn trong việc tìm kiếm công nhân là bởi vì người Rumani thích các tiêu chuẩn sống tốt hơn và tìm kiếm các công việc dễ dàng hơn mà được trả tiền lương tốt hơn, cô nói thêm.

Nhóm người Ý Fincatieri, chủ sở hữu của xưởng đóng tàu, đã mang công nhân từ một xưởng đóng tàu mà họ sở hữu tại Việt Nam đến. Điều này xảy ra sau khi một xưởng đóng tàu khác của Fincatieri ở Tulcea, Rumani, đã thuê khoảng 300 công nhân Việt Nam vào năm 2017.

Việc giảm dân số ở Rumani đã dẫn đến việc tăng số lượng việc làm cho lao động cổ xanh nhập cư. Vào cuối năm 2017, số liệu thống kê chính thức cho biết khoảng 600 lao động Việt Nam đã được tuyển dụng ở Rumani.

Original: Romanian shipyard steps up employment of Vietnamese workers