Hanoi and Ho Chi Minh City both have street children in need of assistance. Photo: iStock
Hanoi and Ho Chi Minh City both have street children in need of assistance. Photo: iStock


Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ các quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) đã bắt đầu cuộc họp lần thứ 17 vào ngày 20/10 tại Hà Nội.

Ban thư ký ASEAN và đại diện của 10 nước ASEAN đã tập trung tại cuộc họp vào hôm thứ Bảy, đánh dấu kỳ họp thứ 2 trong năm nay, báo Vietnam News đưa tin.

Cuộc họp lần này tiếp theo các kết quả của cuộc họp trước và rà soát việc thực hiện các dự án trong Kế hoạch của ACWC trong giai đoạn 2016-2020.

Nhiều dự án quan trọng đã được hoàn thành. Ví dụ như, Diễn đàn ASEAN về thúc đẩy tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ tại Singapore vào tháng 8; Hội nghị ASEAN 2017 về cải cách tư pháp trẻ vị thành niên tổ chức vào tháng 5 tại Thái Lan.

Cuộc họp cũng thảo luận, ghi nhận thông tin cập nhật việc thực hiện Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ (RPA-EVAW).

ACWC chủ yếu phát triển các chính sách và chương trình nhằm bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong cộng đồng ASEAN. Nhiều hội thảo khu vực, các buổi đào tạo và các dự án giáo dục khác đã được thực hiện để xây dựng một sự hiểu biết chung về các vấn đề giới tính trong khu vực.

Original: ASEAN meeting on women and children’s rights held in Hanoi