Hanoi and Ho Chi Minh City both have street children in need of assistance. Photo: iStock
Hanoi and Ho Chi Minh City both have street children in need of assistance. Photo: iStock


Một số lượng đáng kể sinh viên tốt nghiệp Việt Nam học ở nước ngoài đã thất vọng bởi tiền lương họ đã được đề nghị khi họ trở về đất nước của họ.

Phạm Thị Thanh Huyền, người có bằng về tiếp thị tại Anh, được một ngân hàng ở Việt Nam thuê với mức lương hàng tháng khoảng 10 triệu đồng (430 USD), tương đương với sinh viên tốt nghiệp tại địa phương và chỉ đủ để trang trải chi phí sinh hoạt tại Hà Nội, VN Express đưa tin. Cô cho biết mức lương thấp hơn dự kiến ​​làm tổn thương tinh thần của cô.

Ngô Thị Ngọc Lan, giám đốc khu vực của Navigos Search, cho biết hầu hết các công ty ở Việt Nam đều xem xét khả năng giải quyết vấn đề của nhân viên, thay vì nơi họ tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp từ Thụy Sĩ ngành dịch vụ khách sạn mong muốn có mức lương hàng tháng từ 600-1.000 USD tại Việt Nam, nhưng cô chỉ nhận được công việc nhân viên phục vụ từ 200-300 USD/ tháng.

Phan Trường Sơn, phó giám đốc một công ty kỹ thuật địa phương, cho biết ông từ chối một người nộp đơn đã trở về từ Mỹ, người đã yêu cầu mức lương 1.000 USD/ tháng.

Một số sinh viên trở về có thể đã từ bỏ việc xin việc làm thông thường. Minh Giang, người đã học tại Anh cách đây hai năm, quyết định bắt đầu kinh doanh riêng của mình.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm 2016, có hơn 130.000 sinh viên Việt Nam đang du học ở nước ngoài.

Original: Returning graduates disappointed by salaries in Vietnam