Vietnamese attending the Marian Days festival. Photo: Handout
Vietnamese attending the Marian Days festival. Photo: Handout

Những người Việt theo đạo Công giáo từ khắp nơi trên nước Mỹ đang hướng về phía Tây Nam Missouri trong một lễ hội tôn giáo kéo dài bốn ngày. Lễ hội kéo dài bốn ngày, được gọi là The Marian Days, bắt đầu vào thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng Tám tại Carthage, Missouri.

Đây là cuộc hành hương tuyệt vời cho những người Việt theo đạo Công giáo ở Mỹ. Lễ hội đầu tiên diễn ra vào năm 1978 và đã được tổ chức trong suốt 41 năm qua.

Theo một báo cáo từ Joplin Globe, lễ hội như một phương tiện để cho bạn bè và gia đình, những người đã bị chia cách vào mùa thu ở Sài Gòn năm 1975 được gặp lại nhau.

Phần lớn những người tham dự đều chọn cắm trại tại lễ hội.

Original: Thousands of Vietnamese in Missouri for Catholic festival