The Hong Kong High Court in Admiralty on Hong Kong Island. Photo: Google Maps
The Hong Kong High Court in Admiralty. Photo: Google Maps


Nabigo ang dalawang Filipinang ina sa High Court bid na maisumite ang kanilang apila sa Court of Final Appeal. Ang kanilang kaso ay tungkol sa kanilang pagtutol sa pagtanggi ng Immigration Department sa kanila na manatili sila sa Hong Kong sa piling ng kanilang mga resident children.

Ang dalawang babae na sina Milagros T. Comilang at Desiree R. Luis, na parehong mayroong Legal Aid, ay inutusan na ng Court of Appeal na magbayad ng kanilang Immigration Director’s court costs noong ika-24 ng Hulyo, ayon sa ulat ng sunwebhk.com.

Ang dalawang dating domestic workers ay nag-file ng magkahiwalay na application noong ika-4 ng Hunyo upang mag-apila sa desisyon ng korte sa pagtanggi sa kanilang karapatang manatili sa Hong Kong upang maalagaan ang kanilang mga menor de edad na anak.

Nag-expire ang visa ng dalawang dating domestic worker noon pang 2005 at 2006. Simula noon, paulit-ulit na silang nag-aapila upang pahabain pa ang kanilang pananatili roon upang maalagaan ang kanilang mga anak. Nag-apply din sila ng judicial reviews noong 2014.

Sabi ni Gladys Li, SC, na kumatawan sa dalawang ina, “great general o public importance” ang main grounds ng kanilang pag-aapila. Gumamit rin siya ng mga international laws upang suportahan ang kanilang pinaglalaban na ang Court of Appeal ay hindi maayos na naikonsidera ang kanilang apila.

Sa pamamagitan ng kanilang legal counsel, ang dalawang ina kasama ang kanilang mga anak ay naghain ng siyam na tanong, kasama na rito ang isyu na kung magagamit ba ng isang non-Hong Kong resident parent-caregiver at ng kanyang resident child ang Article 37 of the Basic Law para sa pamumuhay nila ng tahimik sa Hong Kong.

Ang tatlong Court of Appeal Justices, na nagngangalang Vice President Justice of Appeal Jeremy Poon, Chief Judge Andrew Cheung at Vice President Justice of Appeal Johnson Lam, ay mariin na sinagot ang bawat tanong upang tanggihan ang application.

Ayon sa CA, hindi sila kumbisido na nasa katwiran ang mga tanong na inihain ng mga appellants, dagdag pa nila’y hindi naman natupad ang mga kinakailangan upang magamit nila ang grounds ng “general public interest”.

Original: Two Filipinas fail in final bid to stay with children in HK