Posted inChinaShanghai

Shanghai remains atop the ten highest-consuming cities in China

Statistics gathered from 40 major cities in China rank Shanghai, Beijing, Guangzhou, Chongqing, Wuhan, Chengdu, Shenzhen, Nanjing, Suzhou and Hangzhou as the top ten cities with the highest consumption power in 2018, in descending order. The statistics from the Shanghai Municipal Bureau of Statistics showed Shanghai reaching 1.26 trillion yuan in consumption last year—a 7.9% […]