Người đàn ông nhấc con thằn lằn lớn lên đường phố ở Singapore. Ảnh: Facebook.


Một ông ở Singapore đã bắt một con kỳ đà lớn ở giữa đường bằng tay không.

Video được chia sẻ trên nhóm Facebook All Singapore Stuff ngày 27 tháng 3 và có ít nhất 17.000 lượt xem.

Người ta thấy ông này chụp cái đuôi con kỳ đà rồi nhấc nó lên trong khi những người đi đường chặn xe cộ lại.

Sau đó, ông đặt con kỳ đà bên lề đường.

Reena Syai Safiy Sufi là người đã đưa phim bắt con kỳ đà lên mạng. Phim video được quay gần Khu dân cư Austville trên Đại lộ Đông Senkang.

Nhưng một số người cho rằng con kỳ đà nằm bất động giống như đã chết.

Tuy nhiên, người khác nói rằng  kỳ đà  thường nằm im để giữ sức, đặc biệt là khi thức ăn khan  hiếm.

Original: Singapore man lifts monitor lizard off road

Leave a comment