Ang dalawang kababaihang Pilipino na dumating sa Hong Kong bilang mga domestic worker ay hindi pinahihintulutan na manatili sa lungsod pagkatapos nilang mawala ang kanilang kaso sa Court of Final Appeal.

Sila Milagros Tecson Comilang at Desiree Rante Luis ay nagbigay kapanganakan sa kanilang mga anak sa Hong Kong sa panahon ng kanilang kontrata at hiniling na pahabain ang kanilang pananatili sa lungsod upang alagaan ang kanilang mga anak na may Hong Kong ID matapos ang kanilang kontrata sa trabaho.

Matapos sila ay tinanggihan ng Kagawaran ng Imigrasyon, nag-file sila ng isang kaso at inaangkin na nilabag ng departamento ang batas ng karapatang pantao. Pinaglaban ni Comilang ang kanyang karapatang manatili sa lungsod mula pa noong 2007, habang si Luis ay may tatlong anak na lalaki at sinimulan ang kanyang kaso noong 2012.

Habang nakaharap sila ng mga pag-aalis sa Korte ng Unang Kaso at ng Hukuman ng Pag-apela, inapela nila ang kanilang mga kaso sa Korte ng Final na Apela.

Itinataas nila ang tanong kung ang Imigrasyon ay obligado sa batas na isaalang-alang ang mga karapatan ng mga bata kapag nagpapasiya kung ang kanilang mga magulang na walang karapatan ng tahanan ay dapat pahintulutan na manatili sa Hong Kong.

Noong Huwebes, ang Hukuman ng Final Appeal ay nagpasiya na ang Immigration Department ay may kapangyarihan na kontrolin ang imigrasyon at paalisin ang mga walang residency sa lungsod bagaman ang kanilang mga anak ay permanenteng mamamayan, ayon sa Oriental Daily.

Ang desisyon ng nangungunang Hong Kong sa kaso ay maaaring makaapekto sa libu-libong mga bata na ipinanganak sa Hong Kong sa mga magulang na karamihan ay mga dayuhang domestic worker, o mga may lagpas sa kanilang visa ngunit pinahihintulutang manatili upang ituloy ang isang aplikasyon ng pagpapakupkop o para sa ibang mga dahilan.

Original: Top court rules Filipino moms cannot stay in Hong Kong

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *