Photo: iStock.


Ang isang domestic worker sa Singapore ay ibinilanggo matapos niyang saktan ang kambal na sanggol ng kanyang employer sa pamamagitan ng pag-scratch ng kanilang mga mukha.

Noong Abril 8, ang 24-taong-gulang na babaeng Indonesian, na ang pagkakakilanlan ay di pinaalam upang protektahan ang mga biktima, ay nasentensiyahan sa bilangguan dahil sa nasugatan ang isang 14-buwang gulang na batang lalaki, iniulat ng Straits Times. Nasumpungan din na nasugatan din niya ang kakambal na babae ng sanggol.

Mga alas-10: 40 ng umaga ng Nobyembre 10, 2018, nakatulog ang mga kambal sa salas ng bahay kung saan siya nagtatrabaho, sinugatan ng domestic worker ang sanggol na babae gamit ang kanyang mga kuko bago bumalik sa kanyang silid. Nang marinig ng lola na ang sanggol ay umiiyak, inaliw niya ang bata at pinatulog ito bago bumalik sa kusina.

Pagkatapos ay sinugatan din ng manggagawa ang sanggol na lalaki, dahil naisip niya na ang sanggol na babae ay hindi sapat na sumigaw upang abalahin ang lola. Sa lalong madaling panahon, ang lola ay nag alala sa umiiyak na batang lalaki at nakita ang mga scratch mark na may mga bakas ng dugo sa kanyang mukha.

Nang harapin, tinanggihan ng domestic worker ang mga akusasyon. Gayunpaman matapos ang kanyang mga employer ay nag-lodge ng isang reklamo sa pulisya, inamin ng manggagawa na siya ay nabalisa pagkatapos na ang kanyang lola ay nagalit sa kanya dahil sa pagkawala niya ng ironing board.

Bilang karagdagan, ang ina ng mga bata ay nagalit din sa kanya pagkatapos na tawagan ang domestic worker ng kanyang pamilya sa Indonesia tuwing gabi at hiniling na makipag-usap sa domestic worker.

Hinimok ng mga tagausig ang hukuman na hatulan ang nasasakdal sa hindi bababa sa tatlong buwan ng bilangguan habang inabuso niya ang tiwala na ibinigay sa kanya ng pamilya. Pagkatapos sumamo ng nagkasala, ang nasasakdal, na lumabas nang walang representasyon, ay ibinilanggo sa loob ng 12 linggo.

Original: Domestic worker jailed for hurting babies

Leave a comment

Your email address will not be published.