The maid has cervical cancer. Photo: iStock


Isang 38-taong-gulang na Filipina domestic worker ang pinatalsik ng kanyang employer habang siya ay nasa sick leave dahil sa kanser sa cervix na diagnosed na niya sa Hong Kong.

Si Baby Jane Teodoro Allas, na dumating sa Hong Kong noong 2017, ay na-diagnosed na may agresibong Stage 3 cancer noong Enero 20 matapos siyang magsimulang magdugo nang huli noong nakaraang taon, ayon sa isang ulat sa website ng cnn.com.

Ang doktor ay pinirmahan ang kanyang certificate of sick leave hanggang Pebrero 18. Noong Pebrero 17, tinapos ng employer ni Allas ang kanyang kontrata sa trabaho, na nagpapahayag ng dahilan na sya ay na-diagnose na may cervical cancer. Pinakiusapan niya ang kanyang employer na huwag gawin ito, ngunit nabigo.

Ang pagwawakas ng kanyang kontrata ay nangangahulugang isang pagtatapos ng working visa ni Allas sa Hong Kong at kailangan niyang umalis sa lungsod sa loob ng dalawang linggo. Nangangahulugan din ito na ang manggagawa ay hindi na magkakaroon ng access sa mga serbisyong pampublikong pangangalagang pangkalusugan sa lungsod.

Kung kailangan niyang gamutin sa ospital ng Hong Kong, ang mga bayad sa medikal ay maaaring umabot sa HK$1 milyon (US$127,000). Ang kapatid na babae ni Allas na si Mary Ann ay nagtatrabaho din sa Hong Kong. Ang employer ni Mary Ann na si Jessica Cutrera ay nag-alok ng lugar para kay Allas at kinuha ang kanyang legal at medikal na mga kaso.

Nag-file si Allas ng reklamo sa Kagawaran ng Paggawa, na nagpaparatang na nilabag ng mga employer ang Ordinansa sa Pagtatrabaho, na ginagawang labag sa batas na bale-walain ang isang empleyado na may bayad na sick leave.

Nagreklamo din siya na hindi sya binibigyan ng day off at hindi binibigyan ng kama, natutulog sya sa isang aparador na may isang kumot lamang sa dalawang palapag na bahay sa Yuen Long.

Nag-file din si Allas ng reklamo sa Equal Opportunities Commission sa mga dahilan ng diskriminasyon laban sa kanyang karamdaman. Dahil sa mga legal na kaso, pinalawig ng Immigration Department ang visa ni Allas hanggang Marso 20.

Original: Filipina worker fired because she had cancer

Leave a comment