Foreign domestic workers gather in Hong Kong. Photo: Wikimedia Commons, Mk2010
Foreign domestic workers gather near the HSBC building in Central on Hong Kong Island. Photo: Wikimedia Commons


Ang isang Filipina domestic worker ay nanawagan na hindi nagkasala sa Court of Eastern Magistrates noong Martes dahil sa tatlong singil kabilang ang kasong illegal hawking sa Central Hong Kong Island sa kanyang araw ng pahinga.

Si Mer Angeli GS ay sinisingil ng tatlong bilang ng nagbebenta ng mga gamit na may pekeng trademark, pag-aari ng mga gamit na may pekeng trademark at isang paglabag sa kanyang mga kondisyon ng pananatili, iniulat ng hongkongnews.com.hk.

Narinig ng hukuman na noong Pebrero 11 noong nakaraang taon, isang undercover customs officer ang nakahuli sa nasasakdal na nagbebenta ng mga pekeng Adidas jackets sa open area ng Hong Kong at Shanghai Banking Corporation (HSBC) Headquarters sa Central. Labinlimang iba pang mga pekeng adidas jackets ang nakita sa nasasakdal.

Ang lugar sa paligid ng gusali ng bangko ay isang popular na hangout para sa mga domestic worker na Pilipino sa kanilang rest day. Ayon sa batas ng Hong Kong, ang mga banyagang manggagawa ay hindi pinahihintulutan na kumuha ng anumang ibang trabaho kabilang ang part-time na trabaho maliban lamang sa mga address ng kanilang employer na tinukoy sa mga pinirmahang kontrata. Si Judge Peter Law ay nagtakda ng pagsubok sa Abril 12.

Original: Filipina denies illegal hawking charge in HK

Leave a comment