Men drink Sabeco's Saigon beer on a roadside restaurant in Hanoi, Vietnam November 29, 217. REUTERS/Kham
State-owned brewery Sabeco raised $4.8 billion in a share sale that was supposed to drive other privatizations. It has not worked out that way. Photo: Reuters/Kham

Khi Sabeco, công ty sản xuất bia lớn thứ hai của Việt Nam, bán hơn một nửa cổ phần cho một nhà đầu tư nước ngoài vào cuối năm 2017, có vẻ như các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hư hỏng của đảng Cộng sản cầm quyền cuối cùng đã có tiến triển.

Vào thời điểm đó, giao dịch trị giá 4,8 tỷ USD này đã được các nhà đầu tư, chủ ngân hàng và các nhà phân tích cổ vũ, kêu gọi tư nhân hóa toàn bộ để tăng hiệu quả, cắt giảm tổn thất nhà nước và chuyển hướng vốn ngân hàng khan hiếm sang hoạt động kinh tế có lợi hơn.

Nhưng sự lạc quan thị trường đã chuyển sang bi quan một năm sau khi tư nhân hóa một lần nữa. Trong số 7 tỷ đô la được huy động được từ doanh số bán cổ phần của DNNN trong ba năm qua, phần lớn được thu vào năm 2017. Bộ Tài chính gần đây đã thông báo  rằng 12 DNNN được bán vào năm ngoái, thu vào 1,29 tỷ đô la, trước đó họ đã lên kế hoạch tư nhân hóa 64 công ty nhà nước .

Vào cuối năm 2016, chính phủ cho biết sẽ giảm số lượng DNNN từ 583 xuống còn 103 vào năm 2020. Tuy nhiên, vào cuối năm 2018, vẫn còn hơn 500 DNNN, mặc dù con số này ít hơn đáng kể so với 12.000 DNNN trong năm 1996, một thập kỷ sau khi Đảng ra mắt cái gọi là cải cách thị trường Đổi mới.

Tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hứa “cam kết mạnh mẽ hơn trong việc tái cơ cấu đầu tư công và DNNN” trong năm 2019, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ của ông sẽ sớm xem xét việc bán các DNNN.

Việt Nam bắt đầu hứa hẹn tư nhân hoá hàng loạt từ những năm 1990 nhưng thực hiện rất ít. Miguel Chanco, chuyên gia kinh tế cao cấp châu Á tại Pantheon Macroeconomics, một cơ quan tư vấn kinh tế, nói rằng “đây không phải là lần đầu tiên” chính phủ bỏ lỡ mục tiêu “cổ phần hóa” của họ, vì tư nhân hóa đã từng được biết đến ở Việt Nam.

Những rào cản quan liêu góp phần gây chậm trễ mãn tính. Các DNNN Việt Nam thuộc sở hữu một phần hoặc hoàn toàn của nhiều bộ khác nhau, gây khó khăn cho việc áp dụng thống nhất trong tư nhân hóa. Hơn nữa, nhiều công ty nhà nước đã phát triển thành các tập đoàn lớn, gây khó khăn cho phân tích kinh doanh. Một tập đoàn sở hữu đất đai của nhà nước và phải trả lại tài sản trước khi tư nhân hóa.

Original: Vietnam’s privatization buzz loses its fizz

Leave a comment

Your email address will not be published.