The corridor of the arrival hall of Terminal 1 at Taoyuan International Airport in Taiwan. Photo: Google Maps


Ang Ministry of Labor ng Taiwan ay nagbigay ng public apology noong Huwebes sa gubyerno ng Pilipinas sa isang advertisement para sa mga karapatan at kapakanan ng mga migranteng manggagawa sa Taoyuan International Airport na nagpakita ng bandila ng bansa sa posisyon ng digmaan.

Ang Labor force Development Agency ng Ministry of Labor ay nagbigay ng apology sa isang pahayag sa pahayagan na inilathala noong Pebrero 14, isang araw pagkatapos ng paglunsad ng isang kampanya sa advertising para sa isang Counseling and Protection Hotline para sa mga Dayuhang Manggagawa na nagpapakita ng bandila ng Pilipinas, iniulat ng the United Daily News .

Ang isang larawan na kinuha ng isang migranteng Pilipino na nagbalik sa bansa pagkatapos ng isang piyesta ay opisyal na nagpakita ng bandila na nakabaligtad sa pulang patlang sa halip na ang asul ang nasa itaas, na opisyal na nangangahulugang ang bansa ay nasa digmaan. Mayroong dalawang light box na nagpapakita ng advertisement sa loob ng arrival hall ng Terminal 1 sa airport. Parehong  tinanggal noong Huwebes at nakabinbin ang kapalit.

Taimtim na humingi ng paumanhin ang ahensya para sa pagkakamali at ipinangako na mag-iingat sila sa hinaharap.

Original: Taiwan apologizes for flying Philippine flag upside-down

Leave a comment

Your email address will not be published.