Hundreds of illegitimate children born to unmarried Filipinas including victims of rape have been repatriated from Kuwait. Photo: Wikimedia Commons


Ang kabuuang 484 na batang Pilipinong ipinanganak sa labas ng wedlock o ipinanganak na biktima ng sexual assault ay naibalik mula sa Kuwait papunta Pilipinas taong 2018.

Isang opisyal mula sa embahada ng Pilipinas sa Kuwait ang nagsabing ang mga bata ay na-deport sa pagitan ng Enero at Disyembre ng nakaraang taon sa pakikipagtulungan sa Ministry of Interior of Kuwait, iniulat ng Kuwait Times.

Ayon kay Glenda Relova, assistant secretary at tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), ang mga pangangailangan ng mga bata ay ganap na inalagaan sa panahon ng kanilang pananatili sa mga shelter ng embahada hanggang sa maibalik sila sa Pilipinas.

“Ang Ministry of Welfare ay tumutulong upang maibalik ang mga Pilipino sa kanilang bansa sa pakikipagtulungan sa attaches, lalo na ang mga galing sa Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar, at sa pagbibigay ng payo sa mga indibidwal at grupo,” sabi ni Relova.

Sa Maagang bahagi ng buwan na ito, sinabi ng DSWD na ang pamahalaan ng Pilipinas ay tumulong sa kabuuang 8,197 na mga batang hindi rehistrado mula Enero 2017 hanggang Nobyembre 2018. Kabilang ang mga hindi rehistradong bata na ipinanganak sa mga magulang na naghahanap ng asylum gayundin ang mga biktima ng sekswal na pang-aabuso at mga trafficking sa mga Pilipino. May humigit 185,000 Pilipino ang naninirahan sa Kuwait.

Original: Over 400 illegitimate children repatriated to the Philippines

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *