The District Court in Wan Chai on Hong Kong Island. Photo: Google Maps


Ang isang domestic worker ng Filipina ay nag-file ng isang claim na may halagang HK $ 250,000 (US$31,871) para sa kompensasyon noong Biyernes sa District Court ng Hong Kong para sa mga pinsalang natamo niya habang nililinis ang apartment ng kanyang employer.

Si Cherry – hindi tunay na pangalan – ay lumitaw kay Judge Katina Levy upang mag-aplay ng Leave para baguhin ang kanyang address sa kanyang aplikasyon para sa kabayaran ng empleyado nang higit sa dalawang taon pagkatapos ng aksidente, iniulat ng sunwebhk.com.

Sinabi niya na nasugatan ang kanyang mga paa habang ang isang piraso ng salamin ay nahulog sa kanyang mga instep habang nililinis ang isang bakal na gulong sa bahay ng kanyang employer noong Oktubre 9, 2016. Iyon ay ang araw ng kanyang pahinga ng sya ay maaksidente.

Ang dalaga ay nagtatrabaho sa employer sa loob pa lamang ng isang buwan ng panahong iyon. Sinabi ni Cherry na dumudugo siya nang labis at hindi makatayo at makalakad matapos ang aksidente, ngunit ang amo, na nasa kanyang kwarto noong nangyari ang aksidente, ay hindi pinapansin ang kanyang paghingi ng tulong.

Sinabi niya na kailangan niyang gumapang patungo sa kwarto ng amo upang humiling  na dalhin sa isang ospital, ngunit ang babaeng amo ay pinagalitang lamang siya sa pagiging di maingat at sinisi dahil sa aksidente.

Dinala siya ng kanyang amo sa isang ospital kung saan ang kanyang mga sugat ay tinahi at ginamot sa loob ng dalawang araw.

Sa ikatlong araw sa ospital, ang amo ay nagpadala ng isang ambulansya na service crew upang dalhin siya pabalik sa kanyang flat. Habang hindi pa siya makalakad, sinabi ng kanyang amo na manatili sa kanyang silid ngunit hindi sya binigyan ng pagkain o tubig. Ang dalaga ay nakasurvive lamang sa pagkain ng mga biskwit at gatas na binili niya.

Matapos ang kanyang ikalawang araw sa flat, sinabi ng employer na gumawa na lang ng resignation letter dahil hindi siya makapagtrabaho. Sinabi ni Cherry na lumaban siya noong una, sinabihan ang employer na i-fire na lang siya sa halip upang ma bayaran sya ng isang sahod ng isang buwan, ngunit tinanggihan ito ng kanyang amo.

Sinabi ni Cherry na nagsulat siya ng isang sulat sa pagbibitiw dahil natatakot syang mamatay dahil sa kawalan ng pagkain at pangangalagang medikal. Sinabi ni Cherry na ang employer ay nagdagdag ng huling pangungusap, at nilagay na Oktubre 12, 2016, ang epektibong petsa ng kanyang pagwawakas.

Ang kapatid na babae at mga kaibigan ni Cherry mula sa Jesus is Lord Church ay Pinuntahan siya at ipinadala sa shelter ng JIL. Dinala ng Filipina ang kaso nito sa Kagawaran ng Paggawa, at itinaas ito sa Labor Tribunal dahil tumanggi ang employer na makipag ayos.

Sinabi ng manggagawa na ang korte ay iginawad lamang ang kanyang paghahabol para sa isang tiket sa eroplano at pinayuhan siya na maghain ng kanyang sibil na paghahabol para sa kabayaran sa District Court. Walang petsa na itinakda para sa isang pagdinig habang hinihintay pa ng naghahabol ang resulta ng kanyang aplikasyon para sa Legal Aid.

Original: Filipina files for compensation after fall while cleaning

Leave a comment

Your email address will not be published.