Domestic workers in Mong Kok, Kowloon. Photo: Asia Times
Domestic workers in Mong Kok, Kowloon. Photo: Asia Times


Isang employer sa Hong Kong ang nagreklamo sa social media tungkol sa kahilingan ng kanyang domestic worker para sa allowance sa pagkain, na sinasabing nagbibigay naman siya ng libreng pagkain. Ang reklamo ay nakakuha ang  halo-halong tugon.

Ang employer ay nagtanong sa publiko kung ano ang dapat niyang gawin dahil humihiling ang kanyang Indonesian domestic worker ng halagang HK$20 (US$2.5) isang araw para sa kanyang allowance sa pagkain na gusto niya sa Indonesian Store, iniulat ng Sky Post.

Tinatantiya ng employer na kailangan niya ng dagdag na HK$600 sa isang buwan upang bayaran ang pagkain ng manggagawa. Upang makatipid ng pera, inangkin niya na bumili siya ng lunchboxes sa trabaho at bihira na lumabas para magtanghalian.

Ang ilang mga komentarista sa internet ay nagsabi na dapat ipagwalang-bahala ng employer ang kahilingan ng manggagawa dahil nagbibigay naman siya ng pagkain sa bahay.

Ang mga domestic worker sa Hong Kong ay may karapatan sa pagkuha ng food allowance o libreng pagkain mula sa kanilang mga employer. Ang halaga ng food allowance, kasama ang kanilang suweldo, ay legal na itinakda sa pinakamaliit na hindi bababa sa $1,075 bawat buwan.

Si Joan Tsui Hiu-tung, convenor ng Support Group para sa mga Employer ng Hong Kong, ay nagsabi na hindi makatarungan para sa manggagawa ang humiling ng isang allowance para sa pagkain kung ang amo ay nagbibigay nman ng pagkain sa bahay. “Kung nagtatrabaho ka para sa isang kumpanya na nagbibigay sa iyo ng libreng tanghalian, kapag lumabas ka para magtanghalian, dapat bayaran mo ito ng pansariling pera,” sabi ni Tsui.

Pinaghihinalaan na ginagamit ito ng manggagawa bilang dahilan upang makita ang mga kaibigan dahil maraming Indones na nakakalap sa tindahan. Pinayuhan ni Tsui ang mga employer na hikayatin ang kanilang mga manggagawa na gumawa ng kanilang comfort food at hayaang ipatikim ito sa kanilang pamilya.

Original: Employer upset about food allowance request from worker

Leave a comment