The Department of Foreign Affairs will not require Filipinos to present a birth certificate for their passport renewal. Photo: Google Maps/Wikimedia Commons


Ang pamahalaan ng Pilipinas ay hindi na nire-require ang mga Pilipino na magpakita ng kanilang sertipiko ng kapanganakan sa pagre-renew ng kanilang mga pasaporte. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs (DFA) sa ilalim ng bagong order ng departamento, ang mga sertipiko ng kapanganakan ay hindi na kinakailangan para sa mga regular na pagre-renew ng pasaporte.

Ang batas ay magkakaroon ng bisa  15 araw pagkatapos na ito ay isampa sa University of the Philippines Law Center.

“Ang DFA Consular Offices sa buong bansa at mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa pangkalahatang bansa ay maaari pa ring mangailangan ng karagdagang dokumentasyon upang alamin ang pagkamamamayan ng Pilipino at para sa mga menor de edad, patunay ng pagkakakilanlan at relasyon ng pamilya,” sabi ng DFA.

Ipinag-utos ito ng Foreign Affairs Secretary na si Teddy Locsin Jr upang mapadali ang mga aplikante sa pagre-renew ang kanilang mga pasaporte.

Ang bagong order ay sumasaklaw lamang sa mga regular passport renewals at hindi sasaklawin ang unang aplikasyon ng pasaporte, mga application ng pag-renew para sa mga nawala at nasirang pasaporte, mga application sa pag-renew na nangangailangan ng mga pagbabago sa passport entries, mga application ng pag-renew ng lumang brown at berdeng pasaporte na walang kumpletong gitnang pangalan at mga aplikanteng kasama sa watchlist ng departamento.

Original: Birth certificate no longer required for new passports

Leave a comment

Your email address will not be published.