The White House. Photo: iStock
The White House. Photo: iStock

Bổ sung mới nhất của Chính quyền Mỹ về Chính sách nhập cư có thể dẫn đến việc hàng ngàn người tị nạn và người nhập cư Việt Nam bị trục xuất.

Vào ngày 10/12, Chính phủ Mỹ và Việt Nam đã thảo luận về việc hủy bỏ 1 thỏa thuận hồi hương đã được ký vào năm 2008, tờ Houston Chronicle đưa tin.

Nếu Việt Nam đồng ý hủy bỏ thỏa thuận- theo kế hoạch sẽ được gia hạn vào tháng 1, có khoảng 9,000 người nhập cư Việt Nam có thể bị buộc phải rời khỏi nướic Mỹ.

Nhiều luật sư nói rằng việc hủy bỏ thỏa thuận sẽ giáng một đòn nặng nề vào nhóm người dễ bị tổn thương.

Quyen Dinh- Giám đốc điều hành của Trung tâm hành động tài nguyên Đông Nam Á tại Washington DC cho biết, thỏa thuận ban đầu là vô cùng quan trọng, trong việc cứu trợ và bảo vệ cho những người vào Hoa Kỳ tị nạn.

Dinh nói thêm rằng những sửa đổi trong luật nhập cư Hoa Kỳ được thông qua năm 1996 đảm bảo rằng những người không phải là công dân phạm tội dù là phạm tội nhỏ nhất, có thể bị xếp lại là tội phạm nghiêm trọng, khiến họ bị trục xuất 1 cách dễ dàng.

Những người vào nước Mỹ trước năm 1995 mà không có bất kỳ giấy tờ nào- là những người đã từ lâu ổn định cuộc sống ở Mỹ, cũng có thể bị ảnh hưởng vì chính sách được sửa đổi. Điều đó có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn gia đình.

Original: New US policy may deport Vietnamese immigrants