There are some very large lizards in Malaysia. Photo: iStock
There are some very large lizards in Malaysia. Photo: iStock


Con thằn lằn dài 2m cuối cùng đã bị bắt ở Malaysia sau cuộc vật lộn kéo dài 3 giờ với các nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Dân sự. Vào khoảng 1 giờ chiều ngày 9/12, Lực lượng Phòng vệ Dân sự (hoặc APM), đã được gọi đến quận Jeli ở Kota Bharu- Kelantan, sau khi một chủ vườn cây ăn quả phát hiện ra con thằn lằn khổng lồ, New Straits Times đưa tin.

Riêng Nor Hamiludin Norhashim của APM cho biết nhóm phản ứng đã nhìn thấy con thằn lằn ở gần một số bụi cây và nó dường như bị sình bụng. Norhashim nói thêm rằng con thằn lằn đã bỏ chạy khi nhóm APM tiếp cận nó.

Những nỗ lực ban đầu để bắt con thằn lằn chỉ khiến nó phản kháng hơn nữa. Ba nhân viên bị choáng khi con thằn lằn bắt đầu quất đuôi vào họ, và họ gọi thêm 1 nhân viên khác đến để hỗ trợ.

Con thằn lằn cuối cùng đã bị khuất phục và đưa đến văn phòng quận của APM.

Original: Giant lizard captured after a struggle in Malaysia