Toronto, Canada. Photo: iStock.
Toronto, Canada. Photo: iStock.


Hàng chục ngàn người tị nạn chạy trốn khỏi Việt Nam trong những năm 1970 và 80, đã bắt đầu cuộc sống mới ở Canada tương đối thành công, khi so sánh với những người tị nạn định cư ở các nước khác.

Sau chiến tranh Việt Nam, các gia đình di cư đã có thể định cư tại Canada dưới một chương trình gia đình cưu mang. Các gia đình địa phương được phép tài trợ cho các gia đình xin tị nạn, và có những người tị nạn sống với họ trong một khoảng thời gian cụ thể, 71 Republic đưa tin.

Chương trình gia đình cưu mang, – đã được ca ngợi vì đã đem lại cho 50,000 người Việt Nam, hay còn gọi là “những người Tàu” như một số người được gọi như vậy, một khoảng thời gian ân điển cho phép họ dần thích nghi với văn hóa và lối sống của Canada. Sau đó, nhiều người đã hòa nhập vào xã hội Canada và tự phát triển.

Những người tị nạn có thể điều chỉnh theo một lối sống bắt nguồn từ lòng khoan dung và sự tự do, trái ngược với sự đàn áp, mà một số người nói họ phải chịu đựng ở quê hương của họ, khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975.

Tuy nhiên, Canada đã xử lý cuộc khủng hoảng tị nạn Syria theo một cách khác. Không có gia đình người địa phương cưu mang và giúp người tị nạn thích nghi với xã hội Canada, một số trong hơn 40,000 người tị nạn Syria mà đất nước này tiếp nhận đã phải vật lộn để tìm việc làm.

Nhưng một báo cáo từ British Columbia hồi tháng 5 cho biết, nhiều người đã học các lớp ngôn ngữ và gần một nửa trong số họ đã tìm được việc làm sau 2 năm ở Canada.

Trong khi một số (11%) đã chán nản với sự thay đổi, thì gần như tất cả (96%) đã nói rằng họ muốn ở lại quê hương mới của họ.

Original: Canada a good example for refugee settlement