Hanoi and Ho Chi Minh City both have street children in need of assistance. Photo: iStock
Hanoi and Ho Chi Minh City both have street children in need of assistance. Photo: iStock


Hai doanh nhân đã chung tay với một tổ chức từ thiện nhằm giúp trẻ em đường phố ở Việt Nam. Robert Kimbrell của Big Lots và Angela Hsu của Green River Group đang hợp tác với Tổ chức Trẻ em Christina Noble, Furniture Today đưa tin.

Mục tiêu chính của việc hợp tác này là tăng 100,000 USD để cấp học bổng cho trẻ em nghèo ở Việt Nam.

Một mục tiêu khác cho tổ chức từ thiện là hỗ trợ Trường Sunshine – một trường học miễn phí cung cấp một nền giáo dục cơ bản toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Kimbrell – phó chủ tịch của Big Lots, tự tin rằng sẽ vượt qua mục tiêu 100,000 USD, khi theo báo báo đã đạt được vượt quá 80,000 USD. Ông đã trao số tiền này cho Green River Group và Hsu – Phó chủ tịch điều hành của công ty.

Hsu và Kimbrell nói thêm rằng họ muốn tạo cơ hội cho nhiều trẻ em Việt Nam có thể thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó.

Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố nổi bật nhất Việt Nam, nơi có khoảng 10 triệu người. Phần lớn trẻ em đường phố đều tập trung ở đó và thường bị khai thác và cuối cùng bị đem bán hoặc bị các tổ chức tội phạm lạm dụng.

Original: Charity aims to help Vietnamese street children