The Singapore Cricket Club, in Connaught Drive, Singapore. Photo: Google Maps
The Singapore Cricket Club, in Connaught Drive, Singapore. Photo: Google Maps


Ang Singapore Cricket Club ay isang makasaysayang landmark sa Lion City, ngunit naakusahan rin ito ng pagkakaroon ng makalumang mga patakaran sa mga taong pinagsisilbihan nito.

Inakusahan ang Club ng racial discrimination – hindi lamang sa isang pagkakataon – sa ‘di pagpapapayag ng isang banyagang domestic worker na makasama sa isang family dinner sa isang pribadong club noong Biyernes.

Noong Lunes, nag-post sa Facebook si Nicholas Bloodworth, isang lokal na freelance actor, na nagkukwento kung paano tinanggihan ng mga staff sa club ang pagpasok ni “Mary”, ang domestic worker ng kaniyang nakatatandang kapatid na lalaki.

Si Mary, 33-anyos, na hindi binanggit ang nasyonalidad, ay ‘di pinayagan hindi lamang sa pagkain kasama ang pamilya sa restaurant, bagkus pati na rin sa pagpasok mismo sa lugar, iniulat ng Lianhe Wanbao (Singapore).

Ayon kay Bloodworth, 33-anyos, ang kilos ng isang miyembrong Chinese ng club staff ay nakasira ng reunion dinner ng pamilya.

Ang kaniyang ama, na isang miyembro ng club, ay sinubukang ipa-register si Mary bilang isang bisita, ngunit tinanggihan pa rin ito ng club, na napag-alaman ring maaari lamang itong manatili sa kotse at maghintay sa paradahan.

“Hindi [namin] pinapapasok ang mga kasambahay rito”, ang sabi ng staff member ayon sa freelance actor. Dagdag pa niya’y malinaw na nasaktan ang kaniyang pamilya.

Nag-offer si Mary ng solusyon para sa dalawang panig, isinama na lang niya ang batang pamangking babae sa paglalakad, habang ang pamilya na nakaupo na ay binilisan na lamang ang kanilang hapunan, at nagbaon na lang ng pagkain para sa kanilang manggagawa.

Sinabi ni Bloodworth na hindi patas ang patakaran ng club para kay Mary, na nagsusumikap at nagsasakripisyo katulad rin ng kahit sino, upang hindi makasama sa hapunan ang pamilya.

Sinabi niya hindi naman talaga sinabi ang patakaran ng club na iyon sa kanilang website; dagdag pa niya’y na hindi na natuto ang club sa kaparehong pangyayari noong 2001, noong ang “pagmamataas” ng club – na hindi tinanggap ang isang Sri Lankan na domestic worker – ay ibinalita ng Daily Telegraph sa London.

Kinumentohan ang mga sinabi ni Bloodworth sa Facebook, ni-like ng halos 800 mga tao sa oras na ito’y isinusulat.

Ngunit hindi pa rin malinaw kung lumabag ba ang mga ginawa ng club sa discrimination law ng city-state.

Original: Singapore Cricket Club hit for discriminating against maid