Art exhibit entitled 'Silid Sining: Unlocking Pinay Creativity' featuring artworks by Filipino workers in Hong Kong Photo: Philippine Consulate General in Hong Kong's Facebook
Art exhibit entitled 'Silid Sining: Unlocking Pinay Creativity' featuring artworks by Filipino workers in Hong Kong Photo: Philippine Consulate General in Hong Kong's Facebook

20 Filipinang domestic worker ang nagbukas ng isang exhibit sa Hong Kong sa loob ng limang araw matapos ang anim na buwan na pag-eensayo upang maipakita ang kanilang mga pinagdaanan habang malayo sa kani-kanilang mga pamilya para lamang sila ay masuportahan.

Pinangalanan ng mga Filipinang pintor ang kanilang mga gawa ng “Silid Sining: Unlocking Pinay Creativity” sa ilalim ng pangangasiwa ni Grace P. Camacho. Inilagi ang kanilang mga likha sa Consulate’s Sentro Rizal noong Oktubre, ulat ayon sa sunwebhk.com.

Nagsimula ang kanilang pagsasanay noong buwan ng Mayo at kinailangan nilang magensayo ng halos 3 oras tuwing linggo sa isang buwan.

Habang nasa ensayo, natuto sila ng mga basic ukol sa pagpipinta, kasama na ang pag-alam sa iba’t ibang uri ng painting, paano magpinta ng mga landscape at pigura. Bawat kalahok ay kinakailangang maka-kumpleto ng isang painting sa loob ng unang tatlong sesyon, at kinakailangan na magpinta ng mas malaking artwork sa huli nilang sesyon.

Ayon kay Camacho, hindi pa nakapag-pinta ang mga kalahok bago sila sumali sa workshop na ito, ngunit matapos ang workshop, karamihan sa kanila ay nagsimula nang magpinta sa kani-kanilang bahay. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang determinasyon, na siyang mas pinapaganda nila pagdating sa kanilang mga bahay.

“Isa itong paraan para sila ay ma-relax, para mas ma-express nila ang kanilang sarili” pahayag ni Camacho. Sa 20 kalahok, 3 sa mga ito ang hindi nakatapos sapagkat sila ay sinisante ng kanilang mga amo. Ngunit isinama pa din sa exhibition ang kanilang mga obra bago sila umalis ng Hong Kong.

Ayon kay Camacho, ito ang kaniyang unang workshop para sa mga Filipino at sinabing plano niya pang magkaroon ito ng kasunod, na siya namang mas magtutuon ng pansin sa mga likha ng iba’t ibang pintor.

Original: Filipino domestic worker-painters impress at art exhibit