The Chinese scientist at the center of a controversy speaks at a Hong Kong seminar on Wednesday and says the field of genetics should be opened up for more experiments. Photo: AFP
The Chinese scientist at the center of a controversy speaks at a Hong Kong seminar on Wednesday and says the field of genetics should be opened up for more experiments. Photo: AFP


Ang Chinese na biologist, na sinubukang baguhin ang mga genes ng mga human embryo sa isang ‘di etikal na pamamaraan na naging sanhi ng pagsilang ng kambal na babae na napag-alamang immune sa human immunodeficiency virus (HIV), ay ginisa sa diskusyon ng kaniyang mga katrabaho at ng media sa isang seminar sa Hong Kong noong Miyerkules.

Si He Jiankui, isang associate professor sa Shenzhen-based na Southern University of Science and Technology, ay humingi ng tawad sa kaniyang mga kaibigan sa kontrobersya nang nagsalita siya sa ikalawang International Summit on Human Genome Editing sa Hong Kong.

Agad niyang ipinaglaban ang kung anong ginawa niya sa kambal na babae. “Ipinagmamalaki ko ang aking sarili”, ang sinabi niya sa siksikang auditorium –sa University of Hong Kong, kabilang ang ilang mga reporter, kasama na si David Baltimore, ang chairman ng organizing committee ng summit at ang 1975 Nobel laureate sa Physiology o Medicine.

Sinabi ni He, isang PhD graduate mula sa Rice University sa Houston na nagsagawa rin ng postdoctoral research sa Stanford, na pinahintulutan naman siya ng mga magulang ng kambal at kakailanganin ang kaniyang pag-aaral para sa pagpigil ng pagpapakalat ng HIV at ng AIDS.

He even revealed that another woman participant could be pregnant with a third gene-edited baby.

Isiniwalat pa niyang maaaring buntis na ang isa pang babaeng kalahok sa ikatlong gene-edited na sanggol.

Kinritiko ni Baltimore ang scientist sa pagsasawalang bahala ng isang malawak na social consensus ukol sa bagay, bago pa man maintindihan at mapag-aralan ang mga health risk nito.

“Nag-imbita kami ng mga tao base sa kanilang mga publication record at sa kanilang status sa field. Ngunit hindi naming tinanong sa kanila ng maaga pa kung ano ang tatalakayin nila”, sabi ni Baltimore; dagdag pa niya’y walang moratorium sa gene-altering, ngunit mayroong mga guideline na ipinublish ang US National Academy of Sciences.

Ayon sa Chinese biologist, tinulungan niyang baguhin ang genes ng kambal na babae upang dagdagan ang kanilang resistensiya laban sa HIV na mula rin sa kanilang infected na ama, habang ang kanilang ina ay wala ng nasabing sakit. Sinabi pa niyang ang kaniyang eksperimento ay nakapagbigay pag-asa pa sa mag-asawa upang magkaroon ng mga malulusog na anak.

Original: Gene-altering scientist says he would modify his own kids

Read more: Chinese biologist who edited twins’ genes claims move was ethical