Luxus Hill Avenue, Singapore. Photo: Google Maps
Luxus Hill Avenue, Singapore. Photo: Google Maps


Ipinaalam ng 58-anyos na maybahay sa isang diyaryo sa Singapore ang kaniyang kamalasan tungkol sa kaniyang bagong tanggap na domestic worker. Nagbitiw umano ang kaniyang 29-anyos na Filipinang domestic worker matapos ang 10 araw dahil masyado umanong malaki ang villa na kaniyang pinagtatrabahuhan, na naging sanhi ng pagkalugi ng amo ng higit sa S$1,000 na mga bayarin.

Ang amo na may apelyidong Toh, at ang kaniyang pamilya, kasama na ang kaniyang ina na nasa mahigit 80-anyos na, ay lumipat sa isang apat na palapag na condominium sa Luxus Hill Avenue mga dalawang buwan na ang nakalilipas, iniulat ng Lianhe Wanbao (Singapore).

Noong mga unang araw ng Hunyo, nag-file si Toh ng aplikasyon upang tumanggap ng isang domestic worker gamit ang isang employment agency, na nag-asikaso para sa kaniya upang matanggap ang isang 29-anyos na Filipina.

Bago pa ito dumating, inabisuhan na ni Toh ang Filipinang manggagawa na siya’y maninirahan kasama ang kaniyang pamilya sa isang apat na palapag na apartment kung saan naninirahan ang kaniyang may edad nang ina, na malakas at malusog pa. Ngunit, ang mga trabaho ay lilimitahan lamang sa pang-araw-araw na gawaing bahay at paghahanda ng pagkain, ibig sabihin, mas kaunti na ang mga gawaing caregiving.

Nagsimulang magtrabaho ng manggagawa sa bahay ni Toh noong September 1, na kalimitang nagtatrabaho mula 9am hanggang 8pm at binibigyan rin ng mga rest day at kalayaang gamitin ang kaniyang cellphone nang ‘di ipinagbabawal.

Noong September 10, nang bigyan ang manggagawa ng dagdag pang labahin, hindi na maganda ang kaniyang reaksyon rito. Ipinahayag na rin niya ang kaniyang determinasyon upang magbitiw sa kadahilanang masyadong malaki ang bahay ng kaniyang amo. Hindi na rin niya tinanggap pa ang hiling ng kaniyang amo na manatili muna ng isang buwan upang makahanap muna ito ng kapalit niyang domestic worker.

Ang among nagbayad ng advance na S$2,048 sa pagtanggap sa manggagawa ay binigyan lamang ng S$500 ng agency, na sinabing hindi maaaring makuha ang full refund dahil sa mga kundisyong mga nakasaad sa kontrata.

Sinabi ni Toh na siya’y bigung bigo dahil hindi niya ipina-plunder ang manggagawa.

Ipinaliwanag naman ng agency na mayroong mga bayaring nagamit na kahit na masyadong maagang nagbitiw ang domestic worker sa kaniyang trabaho.

Original: Domestic worker quits allegedly because workplace is too big

6 replies on “Domestic worker, nagbitiw dahil masyado umanong malaki ang pinagtatrabahuhan”

Comments are closed.