Domestic cats and dogs are fair game pythons, who see them as food. Photo by iStock.
Domestic cats and dogs are fair game pythons, who see them as food. Photo by iStock.


Một đoạn video cho thấy một con trăn dài 12 foot và một con mèo tại một ngôi nhà ở Nonthaburi, Thái Lan, đã được lan truyền vào ngày 18/9, chủ nhà ngủ dậy thấy con mèo của mình bị nghiền nát bởi một con trăn và đang cố gắng nuốt con mèo, Daily Mail đưa tin.

Gia đình chủ nhân của Mi Mi, đã gọi điện khẩn và một người bắt rắn đến ngay sau đó.

Đoạn video cho thấy con trăn đang cố gắng quấn miệng quanh con mèo trước khi người bắt rắn can thiệp. Viroj Boonthai- người bắt rắn, nói rằng con mèo đã chết trước khi chủ nhà phát hiện ra con trăn trong sân của mình.

Boonthai nói thêm rằng gia đình không thể làm gì nhiều để can thiệp, vì họ sợ con trăn và không có trang bị gì để cứu Mi Mi.

Con trăn đã bị bắt và sau đó được thả về tự nhiên.

Original: Giant python crushes and tries to eat cat in Thailand