Doha, capital of Qatar. Photo: Wikimedia Commons
Doha, capital of Qatar. Photo: Wikimedia Commons


Inapubrahan na ng Qatar ang batas na makakapagpaalis na sa mga dayuhang manggagawa ng bansa nang walang kinakailangang approval mula sa kanilang mga amo para sa exit visa.

Noong Martes, nilabas ng head of state na si Tanim bin Hamad Al Thani ang Law No 13 of 2018, inulat ng The Peninsula. Nilalaman ng bagong batas ang mga binago sa mga provision ng Law No 21 of 2015 at ng Law No 1 of 2017, na pinangangasiwaan ang mga pagpasok at paglabas ng mga dayuhan sa bansa.

Sinabi ng labor minister na si Issa Saad Aj Jafali Al Nuami na ang bagong batas ay isang hakbang patungo sa paghahandog ng mas mabuting karanasan para sa mga dayuhang mga manggagawa sa Qatar at masisigurado nito ang kanilang kaligtasan.

Mayroong nasa 2 milyong mga manggagawa ang nananatili sa Qatar. Marami ay mga nagtatrabaho sa malawak na mga proyektong infrastraktura para sa soccer World Cup tournament na gaganapin sa 2022.

Simula pa noong 2017, mayroon nang nasa 260,000 na mga Filipino ang nagtatrabaho sa Qatar, kalimitan sa mga ito ay mga engineer, mga domestic worker, mga health worker, at mga empleyado ng mga travel-industry. Binubuo ng mga Filipino ang ikaapat na pinakamalaking grupo ng mga dayuhang mga manggagawa sa bansa, sunod sa mga Indiano, Nepalis, at mga Bangladeshi.

Original: Qatar revising exit visa system for foreign workers