Moon bears are exploited for their bile, which is an sought after for Oriental remedies. Photo: Twitter.
Moon bears are exploited for their bile, which is an sought after for Oriental remedies. Photo: Twitter.


Năm con gấu ngựa đã bị bắt giữ trong 21 năm ở miền Nam Việt Nam đã được cứu bởi một nhóm hoạt động vì quyền động vật gần đây.

Animals Asia- một tổ chức phi chính phủ toàn cầu, đã cứu năm con gấu từ một trang trại mật ở Mỹ Tho ở đồng bằng sông Cửu Long, theo những mẫu tin trên tài khoản Twitter của họ vào ngày 26/8.

Nhóm cho biết sẽ đưa các con vật đến Trung tâm Cứu hộ Gấu tại Vườn quốc gia Tam Đảo ở miền Bắc Việt Nam. Họ nói, những con gấu sẽ có thể bước ra cỏ sau 45 ngày kiểm dịch vào đầu tháng 10.

Jill Robinson, người sáng lập Animals Asia, cho biết nhóm đang háo hức chờ đợi năm con gấu, cụ thể là LeBon, Kim, Mekong, Star và Mai đến nhà mới của chúng. Bà cho biết hoạt động này là một bước tiến lớn đối với việc giải phóng tất cả những con gấu vẫn còn trong các trang trại mật ở Việt Nam.

Những con gấu được kiểm tra y tế sau khi được giải cứu trước khi bước vào một hành trình dài về phía bắc. Ông Tuấn Bendixen, giám đốc Animals Asia Việt Nam, cho biết 5 con gấu không được cung cấp dinh dưỡng và chăm sóc y tế phù hợp trong hai thập kỷ qua.

Theo báo cáo gần đây của Express UK, Việt Nam có khoảng 800 con gấu trong các trang trại mật mà vẫn chưa được giải phóng. Mật từ gấu được sử dụng trong các phương pháp truyền thống phương Đông và cho biết có các thành phần có thể chống lại bệnh gan và các vấn đề sức khỏe khác.

Gấu ngựa hiện được ghi chú là loài có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách đỏ các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Original: Bears liberated from ‘torture cages’ in Vietnam after 21 years