Riyadh, Saudi Arabia. Photo by iStock.
Riyadh, Saudi Arabia. Photo by iStock.


Các công nhân Việt Nam ở Ả-rập Xê-út bị các nhà tuyển dụng của họ ngược đãi, một người giúp việc đã nói. Bà Phạm Thị Đào, 46 ​​tuổi, đã làm việc như một người giúp việc trong hơn 7 tháng tại Ả-rập Xê-út trước khi trở về Việt Nam vào tháng Tư.

Trong một cuộc phỏng vấn của đài Al Jazeera, bà Phạm Thị Đào cho biết bà phải làm việc từ 5g sáng tới 1g sáng ngày hôm sau. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm duy nhất vào lúc 1g chiều.

Thống kê từ Bộ Lao động Việt Nam cho thấy 7.000 trong số 20.000 lao động Việt Nam ở Ả-rập Xê-út được tuyển dụng làm người giúp việc. Hai nước đã ký một thỏa thuận 5 năm vào năm 2014 cho phép nhiều công dân Việt Nam sang lao động tại vương quốc Ả Rập Xê-út.

Một phụ nữ Việt khác là Trịnh Thị Linh cũng bị tịch thu hộ chiếu ngay khi tới Riyadh. Mỗi ngày cô chỉ được ăn một bữa và phải làm việc 18 giờ. Cô đã tuyệt thực để được giải thoát khỏi gia đình của chủ nhân.

Theo bà Nguyen Thi May Thuy của Văn phòng Lao động Quốc tế Việt Nam, nói rằng môi trường làm việc đối với những người giúp việc nhà hạn chế những sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài và vì thế, các nạn nhân bị ngược đãi rất khó để cho họ chứng minh mình đã bị ngược đãi.

Hơn nữa, việc thực thi luật kafala của Ả Rập Xê-út, cũng đóng một vai trò cấm người giúp việc đổi việc và thậm chí rời Ả Rập Xê-út nếu không được phép của chủ nhân.

Tình trạng của những người giúp việc đã khiến họ tuyệt vọng đến mức, họ muốn bị cảnh sát bắt và bị trục xuất hơn là bị ngược đãi, bóc lột.

Original: Vietnamese domestic workers allegedly exploited in Saudi