Abu Dhabi, capital of the United Arab Emirates. Photo: iStock
Abu Dhabi, capital of the United Arab Emirates. Photo: iStock


Ang Filipina ay binigyan ng isa pang pagkakataon na makapagtrabaho sa United Arab Emirates ay binigyan ng visa na kasama sa programa ng amnestiya ng bansa upang makapaghanap ng trabaho sa loob ng anim na buwan.

Si Veronica Taruc, 30-anyos, ay lumipad pa-UAE noong Pebrero ng taong 2017 at pinangakuan ng trabaho sa isang salon. Subalit, lahat ng ipinangako sa kanya, bago pa man siya makarating ng ibang bansa, ay puro kasinungalingan at naging biktima ng mga illegal recruiters, ulat ayon sa Gulf News.

Dahil dito, naging domestic worker si Taruc at nagtrabaho ng dalawang buwan hanggang sa mag-expire ang kaniyang visa. Sinabi niyang hindi siya makababalik ng Pilipinas dahil hindi naman siya pinapasweldo at napilitan siyang mag part-time upang kumita at mabuhay sa UAE.

Dahil sa amnestiyang ibinibigay ng UAE na nagsimula noong Agosto, naayos ni Taruc ang kanyang status at nabigyan ng visa na pang-anim na buwan para sa mga naghahanap ng trabaho.

“Anim na buwan ko daw maaring gamitin ang visa na ibinigay sa akin ng mga opisyal. Malinaw na dapat makahanap ako ng trabaho sa loob ng anim na buwan dahil kung hindi, kailangan ko nang umalis ng bansa”, sabi ni Taruc.

Ang programa ng UAE sa amnestiya ay nagbibigay ng permiso sa mga hindi dokumentadong migrante na ayusin ang kanilang status sa bansa o bumalik sa kani-kanilang mga bansa nang walang binabayarang multa dahil sa pago-overstay.

Original: Filipina gets second chance to work in the UAE via amnesty