Tokyo, Japan. Photo: Wikimedia Commons
Tokyo, Japan. Photo: Wikimedia Commons


Công nhân Việt Nam đang có cơ hội tốt hơn cho công việc tại Nhật Bản vì nhiều công ty dường như thích thuê họ vì trình độ và năng lực của họ.

Theo Bộ Tư pháp Nhật Bản, đã có hơn 240.000 công nhân Việt Nam ở nước này vào cuối tháng 10 năm ngoái, chiếm 18,8% số lao động nước ngoài tại Nhật Bản, VietnamNet đưa tin.

Cộng đồng người Việt là nhóm nước ngoài lớn thứ hai ở Nhật Bản, sau Trung Quốc có 373.000 người.

Một số công ty ở Nhật Bản đã tuyển dụng lao động Việt Nam, những người đã làm việc với họ hơn 10 năm.

Koganei Seiki, một công ty công nghệ có độ chính xác cao, hiện có 39 công nhân Việt Nam đã làm việc cho họ từ 3 đến 11 năm.

Chủ tịch công ty Yusuke Kamoshita cho biết nhóm đã tuyển dụng lao động Việt Nam để làm công việc tương tự như các đồng nghiệp Nhật Bản của họ trong 12 năm qua.

Công nhân Việt Nam được đánh giá cao về trình độ và năng lực tại Nhật Bản. Thật vậy, họ được cho là có sự tăng trưởng nhanh chóng trong số các cộng đồng nước ngoài trong nước với mức tăng hàng năm gần 40%.

Original: Growing opportunities for Vietnamese workers in Japan