Changhua Christian Hospital, Changhua, Taiwan. Photo: Google Maps
Changhua Christian Hospital, Changhua, Taiwan. Photo: Google Maps


Những người Việt Nam mới nhập cư ở Đài Loan thường gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề y tế vì rào cản ngôn ngữ, nhưng bây giờ một chương trình thông dịch đang cố gắng giải quyết những khó khăn đó.

Theo Bệnh viện Cơ Đốc Chương Hóa ở miền tây Đài Loan, trung bình mỗi tháng có khoảng 2.000 bệnh nhân nước ngoài cần tư vấn, 36% là người Việt Nam mới nhập cư, tiếp theo là người Trung Quốc (31%) và người Indonesia (11%).

Để chẩn đoán và điều trị chính xác hơn cho bệnh nhân, bệnh viện đang tham gia vào một chương trình được Bộ Y tế và Phúc lợi tiến hành, theo đó dịch vụ phiên dịch tại chỗ được cung cấp.

Tiếng Việt là ngôn ngữ mục tiêu đầu tiên trong chương trình thử nghiệm. Với sự giúp đỡ của một thông dịch viên Việt Nam giàu kinh nghiệm, việc trao đổi thông tin giữa bác sĩ – bệnh nhân đã được cải thiện đáng kể, bệnh viện cho biết.

Một phụ nữ nhập cư 43 tuổi nói với các phóng viên rằng trước khi các dịch vụ thông dịch được giới thiệu, cô không thể mô tả vấn đề dạ dày của mình một cách hiệu quả cho các bác sĩ khi mà cô chỉ nói được một chút tiếng Quan Thoại.

Với các đơn thuốc chỉ được viết bằng tiếng Trung, cô cũng phải ghi nhớ các hướng dẫn dùng thuốc.

thông dịch viên, bây giờ cô đã yên tâm, vì cô có thể hiểu được những gì các bác sĩ nói.

Original: Hospital’s interpreter scheme serves new VN immigrants