Sydney, Australia, where the Iraqi diplomat was based. Photo: Wikimedia Commons/Raminus Falcon
Sydney, Australia, where the Iraqi diplomat was based. Photo: Wikimedia Commons/Raminus Falcon


Inutusang magbayad ang Iraqing diplomat sa Sydney, Australia na magbayad ng US$20,000 (o PHP1,062,600) sa kaniyang Pinay na domestic worker matapos awasan ang sweldo at palayasin ito.

Noong Enero ng 2015, si Anwar Alesi, ang Consul-General ng Iraq sa Australia, ay tinanggap si Juliet Buenaobra bilang kaniyang domestic worker. Pinangakuan umano si Buenaobra ng sweldong US$1,750 (o PHP93,000) kada buwan, ngunit siya’y binabayaran lamang ng US$800 (o PHP42,500), ayon sa ulat ng news.com.au.

Ayon kay Buenaobra, inaawasan ang kaniyang sweldo kada buwan ng US$800 para sa renta, kahit na wala siyang sariling kwarto, US$125 para sa kaniyang medical insurance na ‘di naman ibinibigay sa kaniya, at US$250 para sa mga amenities na ang kasama lamang ay shampoo.

Noong Nobyembre ng 2017, sinisante ni Alesi si Buenaobra matapos siyang magreklamong hindi niya nakakamit ang kaniyang mga employment rights. Pinalayas umano si Buenaobra ng kaniyang amo sa pamamahay nito at hindi na siya nakapaghanap pa ng iba pang trabaho.

Kinupkop si Buenaobra ng pamilya ng kaniyang kaibigan na nakilala niya sa simbahan at nanatili sa Australia upang ipaglaban ang kaniyang mga ‘di nabayarang sahod sa tulong ng Fair Work Commission. Noong Lunes, inutusan si Alesi ng korte na bayaran na si Buenaobra ng US$20,000, na katumbas ng 26 na linggong ‘di niya natanggap na sahod.

Original: Diplomat taken to court and ordered to compensate maid