Posted inAT Finance, Indonesia, Singapore

Aklat ng tula magsasalita para sa mga katulong sa Singapore

Our Homes, Our Stories, isang aklat ng mga tula na naisulat ng ilang foreign domestic workers sa Singapore ay ipapalabas na sa International Women’s Day sa Marso ng susunod na taon. Ito’y magiging isang boses para sa mga kababayan lila na nagtatrabaho roon. “Kung nakatulog kami, kinabukasan makikita ng amo namin sa CCTV at sisigawan […]

%d bloggers like this: